تبلیغات
تابلوهای برق - تابلو برق

تابلوهای برق

خوش آمدید

 

تابلو برق

 

نوشته شده توسط:زاهد جهانی

تابلو

تابلوعبارت است از فضایی که تجهیزات برقی درآن نصب می شوند.درتعریف تابلولزومی نداردآنرا حتمأ یک فضای بسته فلزی بدانیم بلکه فضای بسته فلزی، نوعی از تابلو محسوب می شود. مشکلات ناشی ازنصب تجهیزات وخطرات ناشی ازعوامل محیطی وپدیده هایی چون اتصال کوتاه که در تجهیزات الکتریکی روی می داد و در دسترس بودن تمام قسمتهای برقدار از سوی اپراتور، سازندگان را بر آن داشت تا ایمنی بیشتری را تامین کنند، از این رو تابلو به شکل محفظه بسته طراحی شد تا تجهیزات داخل آن غیر قابل دسترس باشند.

 انواع تابلو از لحاظ ساختار

تابلوهای Metal Enclosed : تابلوهایی به شکل محفظه تمام بسته فلزی که تمام تجهیزات الکتریکی اعم از کلیدها، ترانسهای جریان و ولتاژ، لوازم اندازه گیری، شینه ها و ... در داخل آن نصب می شود .

  این تابلوها به دو دسته تقسیم می شوند:

1- تابلوهای Metal Clad: این نوع تابلوها نوعی از تابلوهای Metal Enclosed  هستند که در آنها، محفظه های مختلف از یکدیگر جدا شده اند. این امر باعث می شود تا اگر خطایی در یکی از محفظه ها روی دهد، این خطا به محفظه های دیگر انتقال پیدا نکند و سایر محفظه ها نیز تحت تأثیر آن آسیب ندیده و محفوظ می مانند.

یک تابلو Metal Clad به چهار بخش تقسیم می شود :

- محفظه باسبار

- محفظه سر کابل

- محفظه LV (کنترل) که تجهیزات اندازه گیری، حفاظتی وکنترلی در آن قرار می گیرند.

- محفظه کلید

2- تابلوهای Compartment Type: این نوع تابلوها نوعی از تابلوهای Metal Enclose هستند که در آنها، محفظه های مختلف از یکدیگر جدا نشده اند.

در طراحی یک تابلو باید موارد زیر در نظر گرفته شود :

-  شرایط محیطی (جهت بهره برداری)

- شرایط لازم برای نصب

-  شرایط حفاظتی

 انواع تابلو از لحاظ محل نصب :

-   داخلی (Indoor) : تابلو در فضای بسته مانند داخل سالن یا سوله نصب می شود.

-  فضای باز (Outdoor) : تابلو در فضای باز نصب می شود.

تقسیم بندی تابلوها :

1-تابلوهای فیکس (Fix) :

-تابلوهای ایستاده چند منظوره(Multi Purpose):این تابلوها بصورت ایستاده قرار میگیرند و تابلوهای چند منظوره می باشند وداخل انها می توان تجهیزات کنترل-قدرت-پنوماتیکی و...نصب کرد.

-تابلوهای دیواری(Wall Mounting):این تابلوها به دو دسته تابلوهای روکار(On Surface)و تابلوهای توکار (Flush Mounting)تقسیم میشوند.

-تابلوهای (Rack):تابلو هایی هستند که حالت قفسه قفسه دارند و محفظه های اندازه گیری-الکترونیکی-کنترل ومخابراتی و... روی انها نصب می شود.

*تابلوهای Swing نوعی از تابلوهای Rack  هستند که دارای در متحرک می باشد  و مزیت ان این است که پشت تجهیزات آن قابل رویت است و دسترسی به پشت تجهیزات فراهم است این مدل بسیار گران است و درب آن هم شیشه ای است. 

2-تابلوهای کشویی (Withdraw able):

-تابلو های کنترل موتورها(Motor Control Center(MCC)):این تابلو ها بصورت کشویی ساخته می شود و برای کنترل موتورها ساخته می شود .این تابلوها بخاطر مزیت تابلوهای کشویی بسیارگران هستند.

-تابلوهای مرکز قدرت(Power Center):این تابلوها برای تغذیه تابلوهای MCC استفاده میشوند و یک تابلوی توزیع است و میتواند چند تا تابلوی MCC را تغذیه کند در این تابلو ها کلیدها بیشتر از نوع هوایی هستندوبعد از پست اصلی استفاده می شوند.

 *تابلوهای مدولار:نوع پیشرفته تابلوهای فیکس ایستاده است. هر فیدر به شکل یک مدول در تابلو نصب شده وبه وسیله یک صفحه فلزی از فیدر بالایی وفیدر پایینی خود جدا می شوند  و از لحاظ دسترسی به سر کابل  به دو نوع کلی تقسیم می شوند:

-دسترسی از پشت

-دسترسی از جلو : در این حالت معمولا در کنار درب اصلی تابلو درب کوچکی به نام درب کناری تعبیه شده و اتصالات کابل ها به فیدرها از طریق این درب انجام میشود این نوع سلولها را از لحاظ محل ورود سر کابل های ورودی وخروجی میتوان به ورود از بالا و ورود از پایین تقسیم نمود.

*انواع تابلوها از لحاظ ایستایی :

ایستاده(Self Standing / Free Standing) :تابلو حالت خود ایستا دارد ( نیاز به مهار آن توسط سازه ی دیگری نیست و یا به دیگری تکیه ندارد.)

دیواری (Wall Mounted) : تابلو هایی که روی دیوار نصب می شوند.

این تابلوها اگر روی سطح دیوار نصب شوند، روکار، Surface Mounted و اگر داخل دیوار جاسازی شوند، توکار، Flush Mounted یا Recessed Mounted نامیده می شوند.

 انواع تابلو ها از لحاظ سطح ولتاژ :

تابلو ها از لحاظ سطح ولتاژ به دو دسته تقسیم می شوند:

تابلوهای فشار ضعیف(LV) تا 1000V

تابلوهای فشار متوسط (MV) از 1000V تا 36000V

 تابلوهای فشار ضعیف :

تابلوهای فشار ضعیف در سطح ولتاژ کمتر از 1000V قرار دارند.

مطابق IEC60439-1 تابلوی فشار ضعیف ترکیبی است از یک یا چند وسیله قطع و وصل (Switching Device)فشار ضعیف همراه با تجهیزات کنترلی، اندازه گیری، نشانگر، حفاظتی، تنظیم کننده و ... مربوط به خود که نحوی کامل نصب و سوار شده و کلیه Interconnection ها و اتصالات الکتریکی و مکانیکی داخلی و قطعات ساختمانی را شامل گردد.ولتاژ نامی تابلوهای فشار ضعیف معمولأ تا 690V و ولتاژ سرویس تا 400V می باشند.

تابلوهای فشار ضعیف معمولأ در دو نوع زیر ساخته می شوند :

تابلوی ایستاده (Fix) ثابت

تابلوی ایستاده (Withdraw able) کشویی

تابلوهای فشار متوسط :

تابلوهای فشار متوسط در سطح ولتاژ بین 1000V تا 36000V قرار دارند.

اجزای اصلی یک تابلو فشار متوسط شامل بدنه، کلید (دژنکتور) و یا کنتاکتور فشار متوسط، رله، باسبار، ترانسفورماتور ولتاژ و جریان، لوازم اندازه گیری و تجهیزات کنترلی می باشد.

تابلوهای فشار متوسط به دو دسته کلی تقسیم می شوند:

تابلوهای فشار متوسط ثابت(Fix)

تابلوهای فشار متوسط کشویی (Withdraw able)

 مشخصه های اصلی یک تابلو:

1) رنج ولتاژ ( 380v , 400v , 660v , 1kv ,… , 765kv )

2) ولتاژ سطح عایقی )  (U L

ولتاژ سطح عایقی شامل دو قسمت می باشد :

الف ) ولتاژ قابل تحمل ضربه ای برای صاعقه

ب) ولتاژ قابل تحمل به مدت یک دقیقه

3) فرکانس نامی

4) جریان نامی (Ie)

جریان موثری که از آن وسیله می تواند در دما و فشارمعین عبور کند بطور دائمی و صدمه ای به آن نرسد.

مقادیر استاندارد جریان نامی عبارتند از :

16A , 25A , 32A , 40A , 50A , 63A  , 80A , 100A , … , 6/3KA

5) افزایش درجه حرارت

دمای محیط نباید از 40 درجه بالاتر رود.

6) جریان قابل تحمل کوتاه مدت ( ICW)

جریانی است که از یک کلید عبور می کند برای مدت معین بدون اینکه آن کلید صدمه ببیند.

7) جریان نامی قطع اتصال کوتاه ( Icu )

8) جریان نامی وصل اتصال کوتاه

معمولا5/2 برابر جریان نامی می باشد.

9) ولتاژ تغذیه نامی وصل اتصال کوتاه

KV

 

-

24KV

48KV

60KV

110KV

125KV

220KV

250KV

 10) درجه حرارت مکانیکی ( IP )  

مشخصات فنی ساخت :

اسکلت و پوشش

این تابلوها با اسکلت نگهدار از آهن به فرم نبشی ، ناودانی و سپری ، و پوشش آن از ورق های فلزی با ضخامت حداقل 2 میلیمتر یا بیشتر ساخته می شوند. ساختمان این تابلو ها بایستی بصورتی باشد که تابلوبه سهولت از طرفین قابل توسعه باشد ، و به همین جهت ، پوششهای جانبی باید بوسیله پیچ و مهره های کرومه به اسکلت اصلی متصل گردد.

در تابلوهای قابل دسترسی از جلو ، باید با بازکردن درب محافظ جلو تابلو و یا برداشتن صحفه ی محافظ جلوی آن ، دسترسی به کلیه لوازم و تجهیزات داخلی تابلو ،‌بدون تداخل با کار قسمتهای مختلف امکان پذیر باشد ،‌ولی در تابلوهای قابل دسترسی از پشت ، این امکان باید با باز کردن درب ، پشت تابلو ،‌حاصل شود.

سلول مربوط به روشنایی معابر در تابلوهای فشار ضعیف می باید بصورت مستقل و قابل باز کردن از باقی سلولها در نظر گرفته شود و اتصال آن به سایر سلولها از طریق  اتصال شینه های مسی ، انجام گیرد. در جای مناسب روی تابلو یا بالای تابلو بایستی قلاب فلزی نصب شود تا در موقع حمل تابلو از این قلابها استفاده گردد . پس از اینکه اسکلت اصلی تابلو ساخته شد لبه های و گوشه های آن توسط جوش الکترود جوشکاری شده و بعد از آن لبه های ضائد و اضافه سنگ زنی می شود تا سطحی صاف و یکنواخت ایجاد گردد وپالت های مجاور بیرونی تابلو که شامل درب جلو و پشت تابلو ودیواره های جانبی آن که از ورقه های فولادی با ضخامت 2 میلیمتر ساخته شده اند توسط پیچ و مهره به اسکلت آهنی تابلو مونتاژو نصب می گردند .         

جدول انواع سایزهای بکار رفته ورق فولادی برای بدنه تابلوی برق

وزن

نوع ورق بر حسب سطح مقطع

14/200

ورق فولادی با ضخامت 9/0 میلیمتر با سایز کوتاه

24/600

ورق فولادی با ضخامت 1 میلیمتر با سایز بلند

15/750

ورق فولادی با ضخامت 1میلیمتر با سایز کوتاه

19/700

ورق فولادی با ضخامت25/1 میلیمتر با سایز کوتاه

36/900

ورق فولادی با ضخامت5/1 میلیمتر با سایز بلند

23/650

ورق فولادی با ضخامت5/1 میلیمتر با سایز کوتاه

49/200

ورق فولادی با ضخامت2 میلیمتر با سایز بلند

31/500

ورق فولادی با ضخامت 2میلیمتر با سایز کوتاه

61/500

ورق فولادی با ضخامت 5/2 میلیمتر با سایز بلند

39/350

ورق فولادی با ضخامت5/2 میلیمتر با سایز کوتاه

قبل از نصب و مونتاژ ورقه های فولادی ، ورقه ها باید رنگ آمیزی شوند .

 مراحل رنگ کاری تابلو

1 -چربی زدایی

2 - زنگ زدائی

3 - فسفاته کاری

4 - رنگ کاری

چربی زدایی:

روغن ، چربی، گریس و غبار موجود که باعث ممانعت نفوذ آب روی سطح قطعه می گردد به سه طریق زیر زدوده و تمیز می گردند:

الف) بصورت سرد با محلولهای خنثی نظیر پرکلراتیلین تری کلراتیلین- نفت و بنزین

ب) بصورت گرم با محلولهای قلیایی نظیر هیدروکسید سدیم و کربنات سدیم

ج) بصورت الکتریکی ، کاتدی و آندی ، روش اولتراسونیک

* نکته :

 طریقه شستشوی گرم با مواد قلیایی ،‌بدلیل کم هزینه بودن ، سرمایه گذاری اولیه کم و غیره در صنایع فلزی بیشتر مورد توجه بوده و امروزه در صنایع تابلو سازی متداول می باشد.

چربی گیری به روش غوطه وری

در این روش از وان های پر شده از محلول مواد چربی گیر قلیایی ، استفاده می شود. با تعبیه یک مدار گردشی روی وان ، محلول را مداوم به هم زده ، تا علاوه بر ایجاد یکنواختی در محلول باعث تسریع عملیات چربی گیری گردد.

زمان عملیات چربی گیری :

در روش غوطه وری قطعه باید 12 الی 20 دقیقه در وان بماند .

زنگ زدائی :

برای زنگ زدائی قطعه از روشهای زیر استفاده می شود:

الف ) زنگ زدائی با برس سیمی

در این روش بیشتر برای زنگ زدایی موضعی ، نقاط جوشـکاری شده و شرایط محدود تعمیرات بکار برده می شود.

ب) زنگ زدایی با سمباده

سمباده و دیسک مکانیکی برای سطوح کوچک بکار می رود.

 ج) زنگ زدایی به روش شیمیایی

در این روش از محلولهای اسید سولفوریک ، اسید کلریدریک یا اسید فسفریک استفاده می شود ، ‌قطعه زنگ زده در این محلول قرار گرفته و زنگ زدایی می شود .

این روش، روش بسیار خوبی است لیکن کنترل خورندگی بایستی بطور دقیق انجام شود و قطعه پس از زنگ زدایی ، خیلی خوب با آب شستشو گردد ، معمولا مقداری بازدارنده به محلول اضافه می شود.

با توجه به ضخامت کم تابلوها ،‌ محلول اسید سولفوریک با غلظت 30 درصد حجمی و بازدارنده ، مناسب است . در این روش اول محلول اسید فسفریک به محض اینکه از زنگ می گذرد در برخورد با آهن فعالیتش متوقف می شود و پس از آن نیز اگر فسفاته کاری مورد نظر باشد ، این لایه اسیدی باعث بهتر شدن عملیات فسفاته کاری می گردد و از نیتریت سدیم بعنوان بازدارنده قطعه ، از زنگ زدگی پس از اتمام ای مرحله استفاده می شود .

 فسفاته کاری :

سطح فلز چربی گیری و زنگ زدایی شده ، ‌با محلول نمک های اسید فسفریک و اسید نیتریک تحت شرایط بخصوص ، شروع به ایجاد کریستال ، در کلیه سطوح فلز می نماید که این کریستال ناهموار، زمینه مناسبی برای پذیرش رنگ بوجود آورده و چسبندگی رنگ را به حد خوبی می رساند.

 خواص و فواید فسفاته کاری

1) جلوگیری از زنگ زدن فلز

2) تقویت چسبندگی فلز

3) سهولت کار با قطعات فسفاته شده در پرسکاری

4) ایزوله نمودن قطعات از جریان الکتریسیته

ویژگیهای فسفاته کاری بصورت غوطه وری:

سرمایه گذاری سنگین نیاز ندارد

هزینه نگهداری و تامین انرژی کم است

فضای بسیار کمی را اشغال می کند

مناسب برای هرگونه ظرفیت تولید می باشد

قطعات بسیار ریز در این سیستم قابل فسفاته کاری هستند

پوشش ضخیم تر و درشتتری ایجاد می کند

زمان عملیات فسفاته کاری زیاد است

انواع فسفاته کاری

1) فسفاته کاری روی آهن

2) فسفاته کاری روی روی

*نکته 1:  بطور کلی قطعاتی که پس از فسفاته کاری رنگ می شوند ، بهتر است فسفاته کاری بطریقی انجام شود که دانه های کریستال ، ریز و کوچک باشند ،‌چون هر چه کریستال کوچکتر وریزتر باشد پیوند آن به فلزورنگ محکمتر است.

*نکته 2: دمای فسفاته کاری در نوع غوطه وری محلول باید 55 الی 60 درجه باشد و نباید بیشتر از 65 درجه گردد چون باعث سیاه شدن ویا به اصطلاح سوختن ورق می گردد.

استانداردهای عمومی بدنه تابلو

 دربها باید با لولای گالوانیزه یا استیل بوده و دارای قفل باشد قفلها باید شبیه به هم انتخاب شده و یک کلید برای هر قفل موجود باشد.

 تابلوها باید طوری ساخته شوند که توسعه آنها در آینده امکان پذیر باشد.

تابلو باید طوری ساخته شود که امکان دسترسی پرسنل و یا افرادی که با تابلو در تماسند به قسمتهای برقدار یا قسمتهایی که ایجاد قوس الکتریکی می کنند نباشد .

 برای حفاظت تحت شرایط قوس و وقوع خطا معیارهای زیر باید پا برجا باشد .

 هیچ درب یا دریچه حفاظتی باز نباشد.

 هیچ بخشی از تابلو شل نشده باشد.

 هیچ سوراخی ناشی از سوختگی در سطح خارجی تابلو ایجاد نشده باشد.

 هیچ ماده قابل اشتعالی در خارج از تابلو آتش نگیرد.

 تمام اتصالات زمین پا برجا باشد .myfreecams token hack
یکشنبه 30 مهر 1396 06:53 ب.ظ
چه اتفاقی می افتد من به این موضوع جدید هستم، من بر روی این مسئله برخورد کردم، این کاملا مفید بود و به من کمک کرد بارها را کمک کنم.
من امیدوارم که به کمک سایر مشتریان کمک کنم و آن را به من کمک کرد.

آفرین.
cheap telephone psychics
دوشنبه 20 شهریور 1396 09:47 ق.ظ
ما یک گروه از داوطلبان هستیم و یک طرح جدید در جامعهمان ایجاد می کنیم.
وب سایت شما با اطلاعات ارزشمند برای کار به ما ارائه داد. شما دارید
کار بزرگی انجام داده و کل جامعه ما از شما سپاسگزار است.
std clinics near me
دوشنبه 20 شهریور 1396 05:35 ق.ظ
اگر کسی بخواهد دیدگاه کارشناسانه در مورد اجرای یک وبلاگ داشته باشد
پس از آن من پیشنهاد می کنم او را به پرداخت سریع بازدید از این وب سایت، نگه دارید تا کار خوب است.
cheap psychics
دوشنبه 20 شهریور 1396 05:01 ق.ظ
آها، بحث جالب در مورد این بخش از نوشتن در این
محل در این صفحه وب است، من همه آن را خوانده ام، بنابراین در این زمان من نیز اظهار نظر
در این محل
private std screening
دوشنبه 20 شهریور 1396 03:19 ق.ظ
سلام به همه، چطور همه چیز را می فهمم، هر کس فکر می کند
بیشتر از این وب سایت، و نظرات شما لذت بخش است
به نفع بازدید کنندگان جدید.
std screening near me
یکشنبه 19 شهریور 1396 04:04 ب.ظ
I want to to thank you for this fantastic read!! I certainly loved every bit of it.

I've got you saved as a favorite to look at new stuff
you post…
chaturbate token currency hack
چهارشنبه 15 شهریور 1396 05:47 ق.ظ
I have been exploring for a bit for any high quality articles or
blog posts in this kind of space . Exploring in Yahoo I
eventually stumbled upon this website. Studying this information So i am happy to
show that I've a very good uncanny feeling I came upon just what I
needed. I so much unquestionably will make sure to don?t omit this
web site and give it a glance regularly.
chaturbatetokenshack.online
پنجشنبه 12 مرداد 1396 10:08 ب.ظ
Great information. Lucky me I came across your site by accident (stumbleupon).
I've book marked it for later!
What do you do for a sore Achilles tendon?
سه شنبه 10 مرداد 1396 03:04 ب.ظ
Good day I am so grateful I found your site, I really found you by accident, while I was looking on Askjeeve
for something else, Nonetheless I am here now
and would just like to say kudos for a fantastic post and
a all round exciting blog (I also love the theme/design), I don't have time to
browse it all at the moment but I have book-marked
it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up
the excellent work.
Dallas
جمعه 16 تیر 1396 07:49 ب.ظ
Heya i am for the first time here. I came across this board and I find It truly useful
& it helped me out much. I hope to give something
back and aid others like you helped me.
std testing near me
یکشنبه 4 تیر 1396 08:28 ب.ظ
بسیار قلب از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن مناسب اصل آیا نه نشستن خوب با من
پس از برخی از زمان. جایی در سراسر پاراگراف شما قادر به من مؤمن متاسفانه فقط برای بسیار در
حالی که کوتاه. من با این حال کردم مشکل خود را با جهش در منطق و یک خواهد را سادگی به پر همه کسانی معافیت.
اگر شما در واقع که می توانید
انجام من خواهد مطمئنا تا پایان
مجذوب.
std testing near me
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 05:11 ق.ظ
بسیار ریشه از خود نوشتن در حالی که صدایی
دلنشین اصل آیا نه نشستن بسیار خوب با من پس از برخی از
زمان. جایی درون جملات شما قادر به من مؤمن اما فقط برای while.
من هنوز کردم مشکل خود را با جهش در مفروضات و
یک ممکن است را سادگی به پر همه کسانی معافیت.
اگر شما در واقع که می توانید انجام من می
قطعا بود مجذوب.
Denice
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 06:03 ق.ظ
This blog was... how do you say it? Relevant!! Finally I have
found something which helped me. Thank you!
پنجشنبه 9 شهریور 1391 10:38 ب.ظ
سلام
متشکرم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر