تبلیغات
تابلوهای برق - تابلو برق

تابلوهای برق

خوش آمدید

 

تابلو برق

 

نوشته شده توسط:زاهد جهانی

تابلو

تابلوعبارت است از فضایی که تجهیزات برقی درآن نصب می شوند.درتعریف تابلولزومی نداردآنرا حتمأ یک فضای بسته فلزی بدانیم بلکه فضای بسته فلزی، نوعی از تابلو محسوب می شود. مشکلات ناشی ازنصب تجهیزات وخطرات ناشی ازعوامل محیطی وپدیده هایی چون اتصال کوتاه که در تجهیزات الکتریکی روی می داد و در دسترس بودن تمام قسمتهای برقدار از سوی اپراتور، سازندگان را بر آن داشت تا ایمنی بیشتری را تامین کنند، از این رو تابلو به شکل محفظه بسته طراحی شد تا تجهیزات داخل آن غیر قابل دسترس باشند.

 انواع تابلو از لحاظ ساختار

تابلوهای Metal Enclosed : تابلوهایی به شکل محفظه تمام بسته فلزی که تمام تجهیزات الکتریکی اعم از کلیدها، ترانسهای جریان و ولتاژ، لوازم اندازه گیری، شینه ها و ... در داخل آن نصب می شود .

  این تابلوها به دو دسته تقسیم می شوند:

1- تابلوهای Metal Clad: این نوع تابلوها نوعی از تابلوهای Metal Enclosed  هستند که در آنها، محفظه های مختلف از یکدیگر جدا شده اند. این امر باعث می شود تا اگر خطایی در یکی از محفظه ها روی دهد، این خطا به محفظه های دیگر انتقال پیدا نکند و سایر محفظه ها نیز تحت تأثیر آن آسیب ندیده و محفوظ می مانند.

یک تابلو Metal Clad به چهار بخش تقسیم می شود :

- محفظه باسبار

- محفظه سر کابل

- محفظه LV (کنترل) که تجهیزات اندازه گیری، حفاظتی وکنترلی در آن قرار می گیرند.

- محفظه کلید

2- تابلوهای Compartment Type: این نوع تابلوها نوعی از تابلوهای Metal Enclose هستند که در آنها، محفظه های مختلف از یکدیگر جدا نشده اند.

در طراحی یک تابلو باید موارد زیر در نظر گرفته شود :

-  شرایط محیطی (جهت بهره برداری)

- شرایط لازم برای نصب

-  شرایط حفاظتی

 انواع تابلو از لحاظ محل نصب :

-   داخلی (Indoor) : تابلو در فضای بسته مانند داخل سالن یا سوله نصب می شود.

-  فضای باز (Outdoor) : تابلو در فضای باز نصب می شود.

تقسیم بندی تابلوها :

1-تابلوهای فیکس (Fix) :

-تابلوهای ایستاده چند منظوره(Multi Purpose):این تابلوها بصورت ایستاده قرار میگیرند و تابلوهای چند منظوره می باشند وداخل انها می توان تجهیزات کنترل-قدرت-پنوماتیکی و...نصب کرد.

-تابلوهای دیواری(Wall Mounting):این تابلوها به دو دسته تابلوهای روکار(On Surface)و تابلوهای توکار (Flush Mounting)تقسیم میشوند.

-تابلوهای (Rack):تابلو هایی هستند که حالت قفسه قفسه دارند و محفظه های اندازه گیری-الکترونیکی-کنترل ومخابراتی و... روی انها نصب می شود.

*تابلوهای Swing نوعی از تابلوهای Rack  هستند که دارای در متحرک می باشد  و مزیت ان این است که پشت تجهیزات آن قابل رویت است و دسترسی به پشت تجهیزات فراهم است این مدل بسیار گران است و درب آن هم شیشه ای است. 

2-تابلوهای کشویی (Withdraw able):

-تابلو های کنترل موتورها(Motor Control Center(MCC)):این تابلو ها بصورت کشویی ساخته می شود و برای کنترل موتورها ساخته می شود .این تابلوها بخاطر مزیت تابلوهای کشویی بسیارگران هستند.

-تابلوهای مرکز قدرت(Power Center):این تابلوها برای تغذیه تابلوهای MCC استفاده میشوند و یک تابلوی توزیع است و میتواند چند تا تابلوی MCC را تغذیه کند در این تابلو ها کلیدها بیشتر از نوع هوایی هستندوبعد از پست اصلی استفاده می شوند.

 *تابلوهای مدولار:نوع پیشرفته تابلوهای فیکس ایستاده است. هر فیدر به شکل یک مدول در تابلو نصب شده وبه وسیله یک صفحه فلزی از فیدر بالایی وفیدر پایینی خود جدا می شوند  و از لحاظ دسترسی به سر کابل  به دو نوع کلی تقسیم می شوند:

-دسترسی از پشت

-دسترسی از جلو : در این حالت معمولا در کنار درب اصلی تابلو درب کوچکی به نام درب کناری تعبیه شده و اتصالات کابل ها به فیدرها از طریق این درب انجام میشود این نوع سلولها را از لحاظ محل ورود سر کابل های ورودی وخروجی میتوان به ورود از بالا و ورود از پایین تقسیم نمود.

*انواع تابلوها از لحاظ ایستایی :

ایستاده(Self Standing / Free Standing) :تابلو حالت خود ایستا دارد ( نیاز به مهار آن توسط سازه ی دیگری نیست و یا به دیگری تکیه ندارد.)

دیواری (Wall Mounted) : تابلو هایی که روی دیوار نصب می شوند.

این تابلوها اگر روی سطح دیوار نصب شوند، روکار، Surface Mounted و اگر داخل دیوار جاسازی شوند، توکار، Flush Mounted یا Recessed Mounted نامیده می شوند.

 انواع تابلو ها از لحاظ سطح ولتاژ :

تابلو ها از لحاظ سطح ولتاژ به دو دسته تقسیم می شوند:

تابلوهای فشار ضعیف(LV) تا 1000V

تابلوهای فشار متوسط (MV) از 1000V تا 36000V

 تابلوهای فشار ضعیف :

تابلوهای فشار ضعیف در سطح ولتاژ کمتر از 1000V قرار دارند.

مطابق IEC60439-1 تابلوی فشار ضعیف ترکیبی است از یک یا چند وسیله قطع و وصل (Switching Device)فشار ضعیف همراه با تجهیزات کنترلی، اندازه گیری، نشانگر، حفاظتی، تنظیم کننده و ... مربوط به خود که نحوی کامل نصب و سوار شده و کلیه Interconnection ها و اتصالات الکتریکی و مکانیکی داخلی و قطعات ساختمانی را شامل گردد.ولتاژ نامی تابلوهای فشار ضعیف معمولأ تا 690V و ولتاژ سرویس تا 400V می باشند.

تابلوهای فشار ضعیف معمولأ در دو نوع زیر ساخته می شوند :

تابلوی ایستاده (Fix) ثابت

تابلوی ایستاده (Withdraw able) کشویی

تابلوهای فشار متوسط :

تابلوهای فشار متوسط در سطح ولتاژ بین 1000V تا 36000V قرار دارند.

اجزای اصلی یک تابلو فشار متوسط شامل بدنه، کلید (دژنکتور) و یا کنتاکتور فشار متوسط، رله، باسبار، ترانسفورماتور ولتاژ و جریان، لوازم اندازه گیری و تجهیزات کنترلی می باشد.

تابلوهای فشار متوسط به دو دسته کلی تقسیم می شوند:

تابلوهای فشار متوسط ثابت(Fix)

تابلوهای فشار متوسط کشویی (Withdraw able)

 مشخصه های اصلی یک تابلو:

1) رنج ولتاژ ( 380v , 400v , 660v , 1kv ,… , 765kv )

2) ولتاژ سطح عایقی )  (U L

ولتاژ سطح عایقی شامل دو قسمت می باشد :

الف ) ولتاژ قابل تحمل ضربه ای برای صاعقه

ب) ولتاژ قابل تحمل به مدت یک دقیقه

3) فرکانس نامی

4) جریان نامی (Ie)

جریان موثری که از آن وسیله می تواند در دما و فشارمعین عبور کند بطور دائمی و صدمه ای به آن نرسد.

مقادیر استاندارد جریان نامی عبارتند از :

16A , 25A , 32A , 40A , 50A , 63A  , 80A , 100A , … , 6/3KA

5) افزایش درجه حرارت

دمای محیط نباید از 40 درجه بالاتر رود.

6) جریان قابل تحمل کوتاه مدت ( ICW)

جریانی است که از یک کلید عبور می کند برای مدت معین بدون اینکه آن کلید صدمه ببیند.

7) جریان نامی قطع اتصال کوتاه ( Icu )

8) جریان نامی وصل اتصال کوتاه

معمولا5/2 برابر جریان نامی می باشد.

9) ولتاژ تغذیه نامی وصل اتصال کوتاه

KV

 

-

24KV

48KV

60KV

110KV

125KV

220KV

250KV

 10) درجه حرارت مکانیکی ( IP )  

مشخصات فنی ساخت :

اسکلت و پوشش

این تابلوها با اسکلت نگهدار از آهن به فرم نبشی ، ناودانی و سپری ، و پوشش آن از ورق های فلزی با ضخامت حداقل 2 میلیمتر یا بیشتر ساخته می شوند. ساختمان این تابلو ها بایستی بصورتی باشد که تابلوبه سهولت از طرفین قابل توسعه باشد ، و به همین جهت ، پوششهای جانبی باید بوسیله پیچ و مهره های کرومه به اسکلت اصلی متصل گردد.

در تابلوهای قابل دسترسی از جلو ، باید با بازکردن درب محافظ جلو تابلو و یا برداشتن صحفه ی محافظ جلوی آن ، دسترسی به کلیه لوازم و تجهیزات داخلی تابلو ،‌بدون تداخل با کار قسمتهای مختلف امکان پذیر باشد ،‌ولی در تابلوهای قابل دسترسی از پشت ، این امکان باید با باز کردن درب ، پشت تابلو ،‌حاصل شود.

سلول مربوط به روشنایی معابر در تابلوهای فشار ضعیف می باید بصورت مستقل و قابل باز کردن از باقی سلولها در نظر گرفته شود و اتصال آن به سایر سلولها از طریق  اتصال شینه های مسی ، انجام گیرد. در جای مناسب روی تابلو یا بالای تابلو بایستی قلاب فلزی نصب شود تا در موقع حمل تابلو از این قلابها استفاده گردد . پس از اینکه اسکلت اصلی تابلو ساخته شد لبه های و گوشه های آن توسط جوش الکترود جوشکاری شده و بعد از آن لبه های ضائد و اضافه سنگ زنی می شود تا سطحی صاف و یکنواخت ایجاد گردد وپالت های مجاور بیرونی تابلو که شامل درب جلو و پشت تابلو ودیواره های جانبی آن که از ورقه های فولادی با ضخامت 2 میلیمتر ساخته شده اند توسط پیچ و مهره به اسکلت آهنی تابلو مونتاژو نصب می گردند .         

جدول انواع سایزهای بکار رفته ورق فولادی برای بدنه تابلوی برق

وزن

نوع ورق بر حسب سطح مقطع

14/200

ورق فولادی با ضخامت 9/0 میلیمتر با سایز کوتاه

24/600

ورق فولادی با ضخامت 1 میلیمتر با سایز بلند

15/750

ورق فولادی با ضخامت 1میلیمتر با سایز کوتاه

19/700

ورق فولادی با ضخامت25/1 میلیمتر با سایز کوتاه

36/900

ورق فولادی با ضخامت5/1 میلیمتر با سایز بلند

23/650

ورق فولادی با ضخامت5/1 میلیمتر با سایز کوتاه

49/200

ورق فولادی با ضخامت2 میلیمتر با سایز بلند

31/500

ورق فولادی با ضخامت 2میلیمتر با سایز کوتاه

61/500

ورق فولادی با ضخامت 5/2 میلیمتر با سایز بلند

39/350

ورق فولادی با ضخامت5/2 میلیمتر با سایز کوتاه

قبل از نصب و مونتاژ ورقه های فولادی ، ورقه ها باید رنگ آمیزی شوند .

 مراحل رنگ کاری تابلو

1 -چربی زدایی

2 - زنگ زدائی

3 - فسفاته کاری

4 - رنگ کاری

چربی زدایی:

روغن ، چربی، گریس و غبار موجود که باعث ممانعت نفوذ آب روی سطح قطعه می گردد به سه طریق زیر زدوده و تمیز می گردند:

الف) بصورت سرد با محلولهای خنثی نظیر پرکلراتیلین تری کلراتیلین- نفت و بنزین

ب) بصورت گرم با محلولهای قلیایی نظیر هیدروکسید سدیم و کربنات سدیم

ج) بصورت الکتریکی ، کاتدی و آندی ، روش اولتراسونیک

* نکته :

 طریقه شستشوی گرم با مواد قلیایی ،‌بدلیل کم هزینه بودن ، سرمایه گذاری اولیه کم و غیره در صنایع فلزی بیشتر مورد توجه بوده و امروزه در صنایع تابلو سازی متداول می باشد.

چربی گیری به روش غوطه وری

در این روش از وان های پر شده از محلول مواد چربی گیر قلیایی ، استفاده می شود. با تعبیه یک مدار گردشی روی وان ، محلول را مداوم به هم زده ، تا علاوه بر ایجاد یکنواختی در محلول باعث تسریع عملیات چربی گیری گردد.

زمان عملیات چربی گیری :

در روش غوطه وری قطعه باید 12 الی 20 دقیقه در وان بماند .

زنگ زدائی :

برای زنگ زدائی قطعه از روشهای زیر استفاده می شود:

الف ) زنگ زدائی با برس سیمی

در این روش بیشتر برای زنگ زدایی موضعی ، نقاط جوشـکاری شده و شرایط محدود تعمیرات بکار برده می شود.

ب) زنگ زدایی با سمباده

سمباده و دیسک مکانیکی برای سطوح کوچک بکار می رود.

 ج) زنگ زدایی به روش شیمیایی

در این روش از محلولهای اسید سولفوریک ، اسید کلریدریک یا اسید فسفریک استفاده می شود ، ‌قطعه زنگ زده در این محلول قرار گرفته و زنگ زدایی می شود .

این روش، روش بسیار خوبی است لیکن کنترل خورندگی بایستی بطور دقیق انجام شود و قطعه پس از زنگ زدایی ، خیلی خوب با آب شستشو گردد ، معمولا مقداری بازدارنده به محلول اضافه می شود.

با توجه به ضخامت کم تابلوها ،‌ محلول اسید سولفوریک با غلظت 30 درصد حجمی و بازدارنده ، مناسب است . در این روش اول محلول اسید فسفریک به محض اینکه از زنگ می گذرد در برخورد با آهن فعالیتش متوقف می شود و پس از آن نیز اگر فسفاته کاری مورد نظر باشد ، این لایه اسیدی باعث بهتر شدن عملیات فسفاته کاری می گردد و از نیتریت سدیم بعنوان بازدارنده قطعه ، از زنگ زدگی پس از اتمام ای مرحله استفاده می شود .

 فسفاته کاری :

سطح فلز چربی گیری و زنگ زدایی شده ، ‌با محلول نمک های اسید فسفریک و اسید نیتریک تحت شرایط بخصوص ، شروع به ایجاد کریستال ، در کلیه سطوح فلز می نماید که این کریستال ناهموار، زمینه مناسبی برای پذیرش رنگ بوجود آورده و چسبندگی رنگ را به حد خوبی می رساند.

 خواص و فواید فسفاته کاری

1) جلوگیری از زنگ زدن فلز

2) تقویت چسبندگی فلز

3) سهولت کار با قطعات فسفاته شده در پرسکاری

4) ایزوله نمودن قطعات از جریان الکتریسیته

ویژگیهای فسفاته کاری بصورت غوطه وری:

سرمایه گذاری سنگین نیاز ندارد

هزینه نگهداری و تامین انرژی کم است

فضای بسیار کمی را اشغال می کند

مناسب برای هرگونه ظرفیت تولید می باشد

قطعات بسیار ریز در این سیستم قابل فسفاته کاری هستند

پوشش ضخیم تر و درشتتری ایجاد می کند

زمان عملیات فسفاته کاری زیاد است

انواع فسفاته کاری

1) فسفاته کاری روی آهن

2) فسفاته کاری روی روی

*نکته 1:  بطور کلی قطعاتی که پس از فسفاته کاری رنگ می شوند ، بهتر است فسفاته کاری بطریقی انجام شود که دانه های کریستال ، ریز و کوچک باشند ،‌چون هر چه کریستال کوچکتر وریزتر باشد پیوند آن به فلزورنگ محکمتر است.

*نکته 2: دمای فسفاته کاری در نوع غوطه وری محلول باید 55 الی 60 درجه باشد و نباید بیشتر از 65 درجه گردد چون باعث سیاه شدن ویا به اصطلاح سوختن ورق می گردد.

استانداردهای عمومی بدنه تابلو

 دربها باید با لولای گالوانیزه یا استیل بوده و دارای قفل باشد قفلها باید شبیه به هم انتخاب شده و یک کلید برای هر قفل موجود باشد.

 تابلوها باید طوری ساخته شوند که توسعه آنها در آینده امکان پذیر باشد.

تابلو باید طوری ساخته شود که امکان دسترسی پرسنل و یا افرادی که با تابلو در تماسند به قسمتهای برقدار یا قسمتهایی که ایجاد قوس الکتریکی می کنند نباشد .

 برای حفاظت تحت شرایط قوس و وقوع خطا معیارهای زیر باید پا برجا باشد .

 هیچ درب یا دریچه حفاظتی باز نباشد.

 هیچ بخشی از تابلو شل نشده باشد.

 هیچ سوراخی ناشی از سوختگی در سطح خارجی تابلو ایجاد نشده باشد.

 هیچ ماده قابل اشتعالی در خارج از تابلو آتش نگیرد.

 تمام اتصالات زمین پا برجا باشد .levitra generic
جمعه 20 مهر 1397 02:51 ق.ظ

You expressed it well.
levitra 20 mg levitra levitra 20 mg levitra 20mg buy generic levitra buy 10 mg levitra generic levitra levitra 20 mg levitra without a doctor prescription levitra online
Generic cialis
سه شنبه 10 مهر 1397 03:28 ب.ظ

You revealed this really well!
cialis daily cialis 20mg preis cf cialis manufacturer coupon cialis taglich cialis 200 dollar savings card where cheapest cialis recommended site cialis kanada cialis generico milano cialis canada on line cialis canada
buy generic cialis pills
شنبه 7 مهر 1397 10:51 ق.ظ

Wonderful facts. Thanks a lot.
cialis professional from usa tadalafil precios cialis peru cialis per paypa acquisto online cialis canadian drugs generic cialis generic cialis cialis cost cialis daily new zealand no prescription cialis cheap
canada online pharmacies
شنبه 31 شهریور 1397 11:27 ب.ظ

Excellent information. Thanks a lot.
canada online pharmacies legitimate canadian prescription drugstore canadian pharmaceuticals reviews reputable canadian prescriptions online online pharmacies in usa canadian medications canada pharmacies online pharmacies mexico canada pharmacies account canadian pharmaceuticals nafta
buycialisky.com
پنجشنبه 29 شهریور 1397 12:11 ق.ظ

This is nicely put! .
cialis 20 mg effectiveness we choice free trial of cialis canada discount drugs cialis venta de cialis canada cialis venta a domicilio best generic drugs cialis cialis authentique suisse buy cialis sample pack purchase once a day cialis cialis kaufen wo
viagravonline.com
سه شنبه 27 شهریور 1397 09:03 ب.ظ

Seriously plenty of good advice!
generic cialis in vietnam low cost cialis 20mg cialis coupon does cialis cause gout cialis free trial cialis rezeptfrei sterreich what is cialis cialis authentique suisse cialis daily new zealand cialis name brand cheap
eddrugsgeneric.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 11:32 ق.ظ

Very good content, Appreciate it.
cialis generico cialis super acti buy generic cialis cialis pills boards tadalafil 20 mg no prescription cialis cheap viagra cialis levitra achat cialis en itali cialis generico lilly cialis 100mg suppliers
canadianpharmacyies.com
چهارشنبه 14 شهریور 1397 03:03 ق.ظ

You said it perfectly.!
global pharmacy canada canadian pharmacies without an rx northwest pharmacies canadian drugstore drugs for sale in uk buy viagra usa buy viagra online usa Canadian Pharmacy USA canadianpharmacyusa24h canadian pharmacy viagra brand
viagra online
سه شنبه 13 شهریور 1397 08:02 ق.ظ

Thank you! I enjoy this.
sildenafil uk online sildenafil generic uk viagra no rx where can i buy viagra without a prescription viagra with prescription online buy viagra online order buy viagra super active how can i buy viagra online buying viagra online safe can you buy viagra in stores
Generic cialis
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:43 ب.ظ

You've made your point extremely nicely!.
click here take cialis no prescription cialis cheap cialis uk next day costo in farmacia cialis cialis prezzo al pubblico tadalafilo if a woman takes a mans cialis free cialis the best site cialis tablets viagra vs cialis
cialisb.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 06:30 ق.ظ

You stated that exceptionally well.
comprar cialis navarr cialis y deporte cialis et insomni online cialis cialis name brand cheap cost of cialis per pill cialis italia gratis cialis coupons printable canadian cialis cialis uk
cialisyoues.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 03:51 ب.ظ

Regards! A lot of knowledge!

how to purchase cialis on line cialis for sale low cost cialis 20mg cialis daily reviews i recommend cialis generico buying cialis in colombia cialis 20 mg cialis patentablauf in deutschland canadian discount cialis does cialis cause gout
http://viabiovit.com/waar-kan-ik-het-kopen-viagra-van.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 05:14 ق.ظ

Wow tons of helpful data!
generic viagra uk buying viagra uk online viagra uk order sildenafil online uk where can i buy viagra cheap order viagra usa get a viagra prescription price of viagra find viagra how to buy real viagra online
Cialis prices
دوشنبه 22 مرداد 1397 08:58 ب.ظ

You said it perfectly.!
5 mg cialis pharmacie en ligne click here take cialis we choice free trial of cialis buy cialis cheap 10 mg cialis generisches kanada comprar cialis 10 espa241a cialis 20mg preis cf tarif cialis france cialis e hiv cialis tadalafil
Buy cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 07:26 ق.ظ

Nicely put, Cheers!
safe site to buy cialis online click here cialis daily uk online cialis preis cialis 20mg schweiz prix de cialis cialis professional yohimbe bulk cialis cialis kaufen wo where to buy cialis in ontario cialis tablets australia
Cialis online
جمعه 7 اردیبهشت 1397 10:24 ب.ظ

Many thanks! A good amount of advice.

recommended site cialis kanada non 5 mg cialis generici legalidad de comprar cialis cialis pills in singapore cialis canada on line viagra cialis levitra generic cialis 20mg uk free generic cialis import cialis cialis 5mg prix
Cheap viagra
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 01:55 ب.ظ

Very good posts. Regards!
buy viagra cheap uk how to safely buy viagra online buy viagra in china blue pills buy now viagra generic sildenafil citrate how old do you have to be to buy viagra prescription viagra uk viagra online pharmacy sildenafil uk online
west papua dive resort
یکشنبه 12 فروردین 1397 03:00 ق.ظ
Hey I know this is off topic but I was wondering if you
knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
I've been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.
Please let me know if you run into anything. I truly
enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.
Buy cialis online
شنبه 4 فروردین 1397 04:25 ق.ظ

Helpful knowledge. Thanks.
5 mg cialis pharmacie en ligne walgreens price for cialis cialis prezzo di mercato generic cialis soft gels generic cialis pill online estudios de cialis genricos cialis ahumada purchase once a day cialis cialis online napol cuanto cuesta cialis yaho
Cialis pills
دوشنبه 28 اسفند 1396 09:50 ق.ظ

Amazing write ups, Kudos.
deutschland cialis online cost of cialis per pill how do cialis pills work generic cialis soft gels overnight cialis tadalafil cialis en 24 hora buy name brand cialis on line buy online cialis 5mg price cialis per pill cialis with 2 days delivery
jocuri cu mario
پنجشنبه 10 اسفند 1396 09:45 ب.ظ
من همیشه این صفحه پست وب سایت را به تمام مخاطبینم ایمیل فرستادم
از آنجایی که اگر بخواهید آن را بخوانید پس از آن دوستانم نیز خواهند بود.
hemp
دوشنبه 7 اسفند 1396 08:03 ب.ظ
وبلاگ شگفت آور آیا برای نویسندگان مشتاق نکاتی دارید؟
من امیدوارم سایت خود را به زودی شروع کنم، اما کمی از دست داده ام
بر روی همه چیز آیا می خواهید با پلت فرم رایگان مانند وردپرس شروع کنید؟
یا برای یک گزینه پرداخت می کنید؟ گزینه های زیادی وجود دارد
وجود دارد که من کاملا گیج شده ام.. هر ایده ای؟
کودوس!
hack credit livejasmin
جمعه 4 اسفند 1396 04:52 ق.ظ
هی آیا از توییتر استفاده می کنید؟ من می خواهم از شما پیروی کنم
ببخشید بدون شک من از وبلاگ شما لذت می برم و منتظر جدید هستم
پست ها.
angry birds fight cheats
یکشنبه 15 بهمن 1396 07:18 ب.ظ
سلام! من خیلی خوشتون میاد درصد ما در تماس با شما بیشتر در مورد شما
پست در AOL؟ من نیاز به یک متخصص در این زمینه برای حل مشکل من.
شاید این تو هستی به آینده همانند یک همکار نگاه کنید.
Free Nintendo
جمعه 24 آذر 1396 08:10 ب.ظ
وای! من واقعا الگو / موضوع این وبلاگ را حفر می کنم.
این ساده است، اما موثر است. چند بار آن را دشوار است
این "تعادل کامل" بین قابلیت استفاده و ظاهر بصری را دریافت کنید.

باید بگویم شما یک کار بسیار عالی انجام داده اید. علاوه بر این،
وبلاگ فوق العاده سریع برای من در اینترنت اکسپلورر بارگذاری می کند.

وبلاگ فوق العاده!
cam4 token hack 2016 mac
سه شنبه 21 آذر 1396 11:30 ب.ظ
از آنجا که مدیر این وب سایت در حال کار است، بدون تردید به زودی، به علت ویژگی های آن، معروف خواهد بود.
imvu cheats
دوشنبه 13 آذر 1396 07:50 ب.ظ
من امروز بیش از 3 ساعت در حال گشت و گذار هستم، اما من به هیچ وجه پیدا نشد
هر مقاله شگفت انگیزی مثل شما. این برای من ارزش کافی است.
شخصا، اگر همه وب مسترها و وبلاگ نویسان مطالب خوبی در اختیار شما قرار دادند،
خالص بسیار مفیدتر از قبل خواهد بود.
are psychics real
سه شنبه 30 آبان 1396 08:12 ب.ظ
روز دیگر، در حالی که من در محل کار بودم، پسر عموی من آیفون من را ربوده و آزمایش کرد تا ببیند آیا میتواند زنده بماند یا خیر
کاهش 30 پا، به طوری که او می تواند یک احساس یوتیوب باشد. اپل من در حال حاضر شکسته و او
دارای 83 نمایش است من می دانم این موضوع به طور کامل خاموش است، اما من مجبور شدم آن را با کسی به اشتراک بگذارم!
how much do std tests cost
شنبه 13 آبان 1396 09:23 ب.ظ
چه می شود، من آرزو می کنم برای اشتراک این وبلاگ برای دریافت آخرین به روز رسانی، بنابراین کجا می توانم آن را انجام دهید لطفا کمک کنید.
std testing
شنبه 13 آبان 1396 07:59 ب.ظ
اولا می خواهم بلافاصله بگویم! من یک سوال سریع داشتم که در آن
من می خواهم بپرسم آیا شما اهمیتی نمی دهید؟ من علاقه مند بودم بدانم چطور خودت را متمرکز می کنی و خودت را پاک می کنی
افکار قبل از نوشتن من زمان دشواری را برای به دست آوردن ایده هایم در اختیار دارم.
من لذت بردن از نوشتن، اما فقط به نظر می رسد مانند اولین 10 تا 15 دقیقه معمولا از دست می دهند به سادگی فقط تلاش برای کشف کردن چگونه
شروع. هر ایده یا راهنمایی؟ به سلامتی!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30