تبلیغات
تابلوهای برق - تابلو برق

تابلوهای برق

خوش آمدید

 

تابلو برق

 

نوشته شده توسط:زاهد جهانی

تابلو

تابلوعبارت است از فضایی که تجهیزات برقی درآن نصب می شوند.درتعریف تابلولزومی نداردآنرا حتمأ یک فضای بسته فلزی بدانیم بلکه فضای بسته فلزی، نوعی از تابلو محسوب می شود. مشکلات ناشی ازنصب تجهیزات وخطرات ناشی ازعوامل محیطی وپدیده هایی چون اتصال کوتاه که در تجهیزات الکتریکی روی می داد و در دسترس بودن تمام قسمتهای برقدار از سوی اپراتور، سازندگان را بر آن داشت تا ایمنی بیشتری را تامین کنند، از این رو تابلو به شکل محفظه بسته طراحی شد تا تجهیزات داخل آن غیر قابل دسترس باشند.

 انواع تابلو از لحاظ ساختار

تابلوهای Metal Enclosed : تابلوهایی به شکل محفظه تمام بسته فلزی که تمام تجهیزات الکتریکی اعم از کلیدها، ترانسهای جریان و ولتاژ، لوازم اندازه گیری، شینه ها و ... در داخل آن نصب می شود .

  این تابلوها به دو دسته تقسیم می شوند:

1- تابلوهای Metal Clad: این نوع تابلوها نوعی از تابلوهای Metal Enclosed  هستند که در آنها، محفظه های مختلف از یکدیگر جدا شده اند. این امر باعث می شود تا اگر خطایی در یکی از محفظه ها روی دهد، این خطا به محفظه های دیگر انتقال پیدا نکند و سایر محفظه ها نیز تحت تأثیر آن آسیب ندیده و محفوظ می مانند.

یک تابلو Metal Clad به چهار بخش تقسیم می شود :

- محفظه باسبار

- محفظه سر کابل

- محفظه LV (کنترل) که تجهیزات اندازه گیری، حفاظتی وکنترلی در آن قرار می گیرند.

- محفظه کلید

2- تابلوهای Compartment Type: این نوع تابلوها نوعی از تابلوهای Metal Enclose هستند که در آنها، محفظه های مختلف از یکدیگر جدا نشده اند.

در طراحی یک تابلو باید موارد زیر در نظر گرفته شود :

-  شرایط محیطی (جهت بهره برداری)

- شرایط لازم برای نصب

-  شرایط حفاظتی

 انواع تابلو از لحاظ محل نصب :

-   داخلی (Indoor) : تابلو در فضای بسته مانند داخل سالن یا سوله نصب می شود.

-  فضای باز (Outdoor) : تابلو در فضای باز نصب می شود.

تقسیم بندی تابلوها :

1-تابلوهای فیکس (Fix) :

-تابلوهای ایستاده چند منظوره(Multi Purpose):این تابلوها بصورت ایستاده قرار میگیرند و تابلوهای چند منظوره می باشند وداخل انها می توان تجهیزات کنترل-قدرت-پنوماتیکی و...نصب کرد.

-تابلوهای دیواری(Wall Mounting):این تابلوها به دو دسته تابلوهای روکار(On Surface)و تابلوهای توکار (Flush Mounting)تقسیم میشوند.

-تابلوهای (Rack):تابلو هایی هستند که حالت قفسه قفسه دارند و محفظه های اندازه گیری-الکترونیکی-کنترل ومخابراتی و... روی انها نصب می شود.

*تابلوهای Swing نوعی از تابلوهای Rack  هستند که دارای در متحرک می باشد  و مزیت ان این است که پشت تجهیزات آن قابل رویت است و دسترسی به پشت تجهیزات فراهم است این مدل بسیار گران است و درب آن هم شیشه ای است. 

2-تابلوهای کشویی (Withdraw able):

-تابلو های کنترل موتورها(Motor Control Center(MCC)):این تابلو ها بصورت کشویی ساخته می شود و برای کنترل موتورها ساخته می شود .این تابلوها بخاطر مزیت تابلوهای کشویی بسیارگران هستند.

-تابلوهای مرکز قدرت(Power Center):این تابلوها برای تغذیه تابلوهای MCC استفاده میشوند و یک تابلوی توزیع است و میتواند چند تا تابلوی MCC را تغذیه کند در این تابلو ها کلیدها بیشتر از نوع هوایی هستندوبعد از پست اصلی استفاده می شوند.

 *تابلوهای مدولار:نوع پیشرفته تابلوهای فیکس ایستاده است. هر فیدر به شکل یک مدول در تابلو نصب شده وبه وسیله یک صفحه فلزی از فیدر بالایی وفیدر پایینی خود جدا می شوند  و از لحاظ دسترسی به سر کابل  به دو نوع کلی تقسیم می شوند:

-دسترسی از پشت

-دسترسی از جلو : در این حالت معمولا در کنار درب اصلی تابلو درب کوچکی به نام درب کناری تعبیه شده و اتصالات کابل ها به فیدرها از طریق این درب انجام میشود این نوع سلولها را از لحاظ محل ورود سر کابل های ورودی وخروجی میتوان به ورود از بالا و ورود از پایین تقسیم نمود.

*انواع تابلوها از لحاظ ایستایی :

ایستاده(Self Standing / Free Standing) :تابلو حالت خود ایستا دارد ( نیاز به مهار آن توسط سازه ی دیگری نیست و یا به دیگری تکیه ندارد.)

دیواری (Wall Mounted) : تابلو هایی که روی دیوار نصب می شوند.

این تابلوها اگر روی سطح دیوار نصب شوند، روکار، Surface Mounted و اگر داخل دیوار جاسازی شوند، توکار، Flush Mounted یا Recessed Mounted نامیده می شوند.

 انواع تابلو ها از لحاظ سطح ولتاژ :

تابلو ها از لحاظ سطح ولتاژ به دو دسته تقسیم می شوند:

تابلوهای فشار ضعیف(LV) تا 1000V

تابلوهای فشار متوسط (MV) از 1000V تا 36000V

 تابلوهای فشار ضعیف :

تابلوهای فشار ضعیف در سطح ولتاژ کمتر از 1000V قرار دارند.

مطابق IEC60439-1 تابلوی فشار ضعیف ترکیبی است از یک یا چند وسیله قطع و وصل (Switching Device)فشار ضعیف همراه با تجهیزات کنترلی، اندازه گیری، نشانگر، حفاظتی، تنظیم کننده و ... مربوط به خود که نحوی کامل نصب و سوار شده و کلیه Interconnection ها و اتصالات الکتریکی و مکانیکی داخلی و قطعات ساختمانی را شامل گردد.ولتاژ نامی تابلوهای فشار ضعیف معمولأ تا 690V و ولتاژ سرویس تا 400V می باشند.

تابلوهای فشار ضعیف معمولأ در دو نوع زیر ساخته می شوند :

تابلوی ایستاده (Fix) ثابت

تابلوی ایستاده (Withdraw able) کشویی

تابلوهای فشار متوسط :

تابلوهای فشار متوسط در سطح ولتاژ بین 1000V تا 36000V قرار دارند.

اجزای اصلی یک تابلو فشار متوسط شامل بدنه، کلید (دژنکتور) و یا کنتاکتور فشار متوسط، رله، باسبار، ترانسفورماتور ولتاژ و جریان، لوازم اندازه گیری و تجهیزات کنترلی می باشد.

تابلوهای فشار متوسط به دو دسته کلی تقسیم می شوند:

تابلوهای فشار متوسط ثابت(Fix)

تابلوهای فشار متوسط کشویی (Withdraw able)

 مشخصه های اصلی یک تابلو:

1) رنج ولتاژ ( 380v , 400v , 660v , 1kv ,… , 765kv )

2) ولتاژ سطح عایقی )  (U L

ولتاژ سطح عایقی شامل دو قسمت می باشد :

الف ) ولتاژ قابل تحمل ضربه ای برای صاعقه

ب) ولتاژ قابل تحمل به مدت یک دقیقه

3) فرکانس نامی

4) جریان نامی (Ie)

جریان موثری که از آن وسیله می تواند در دما و فشارمعین عبور کند بطور دائمی و صدمه ای به آن نرسد.

مقادیر استاندارد جریان نامی عبارتند از :

16A , 25A , 32A , 40A , 50A , 63A  , 80A , 100A , … , 6/3KA

5) افزایش درجه حرارت

دمای محیط نباید از 40 درجه بالاتر رود.

6) جریان قابل تحمل کوتاه مدت ( ICW)

جریانی است که از یک کلید عبور می کند برای مدت معین بدون اینکه آن کلید صدمه ببیند.

7) جریان نامی قطع اتصال کوتاه ( Icu )

8) جریان نامی وصل اتصال کوتاه

معمولا5/2 برابر جریان نامی می باشد.

9) ولتاژ تغذیه نامی وصل اتصال کوتاه

KV

 

-

24KV

48KV

60KV

110KV

125KV

220KV

250KV

 10) درجه حرارت مکانیکی ( IP )  

مشخصات فنی ساخت :

اسکلت و پوشش

این تابلوها با اسکلت نگهدار از آهن به فرم نبشی ، ناودانی و سپری ، و پوشش آن از ورق های فلزی با ضخامت حداقل 2 میلیمتر یا بیشتر ساخته می شوند. ساختمان این تابلو ها بایستی بصورتی باشد که تابلوبه سهولت از طرفین قابل توسعه باشد ، و به همین جهت ، پوششهای جانبی باید بوسیله پیچ و مهره های کرومه به اسکلت اصلی متصل گردد.

در تابلوهای قابل دسترسی از جلو ، باید با بازکردن درب محافظ جلو تابلو و یا برداشتن صحفه ی محافظ جلوی آن ، دسترسی به کلیه لوازم و تجهیزات داخلی تابلو ،‌بدون تداخل با کار قسمتهای مختلف امکان پذیر باشد ،‌ولی در تابلوهای قابل دسترسی از پشت ، این امکان باید با باز کردن درب ، پشت تابلو ،‌حاصل شود.

سلول مربوط به روشنایی معابر در تابلوهای فشار ضعیف می باید بصورت مستقل و قابل باز کردن از باقی سلولها در نظر گرفته شود و اتصال آن به سایر سلولها از طریق  اتصال شینه های مسی ، انجام گیرد. در جای مناسب روی تابلو یا بالای تابلو بایستی قلاب فلزی نصب شود تا در موقع حمل تابلو از این قلابها استفاده گردد . پس از اینکه اسکلت اصلی تابلو ساخته شد لبه های و گوشه های آن توسط جوش الکترود جوشکاری شده و بعد از آن لبه های ضائد و اضافه سنگ زنی می شود تا سطحی صاف و یکنواخت ایجاد گردد وپالت های مجاور بیرونی تابلو که شامل درب جلو و پشت تابلو ودیواره های جانبی آن که از ورقه های فولادی با ضخامت 2 میلیمتر ساخته شده اند توسط پیچ و مهره به اسکلت آهنی تابلو مونتاژو نصب می گردند .         

جدول انواع سایزهای بکار رفته ورق فولادی برای بدنه تابلوی برق

وزن

نوع ورق بر حسب سطح مقطع

14/200

ورق فولادی با ضخامت 9/0 میلیمتر با سایز کوتاه

24/600

ورق فولادی با ضخامت 1 میلیمتر با سایز بلند

15/750

ورق فولادی با ضخامت 1میلیمتر با سایز کوتاه

19/700

ورق فولادی با ضخامت25/1 میلیمتر با سایز کوتاه

36/900

ورق فولادی با ضخامت5/1 میلیمتر با سایز بلند

23/650

ورق فولادی با ضخامت5/1 میلیمتر با سایز کوتاه

49/200

ورق فولادی با ضخامت2 میلیمتر با سایز بلند

31/500

ورق فولادی با ضخامت 2میلیمتر با سایز کوتاه

61/500

ورق فولادی با ضخامت 5/2 میلیمتر با سایز بلند

39/350

ورق فولادی با ضخامت5/2 میلیمتر با سایز کوتاه

قبل از نصب و مونتاژ ورقه های فولادی ، ورقه ها باید رنگ آمیزی شوند .

 مراحل رنگ کاری تابلو

1 -چربی زدایی

2 - زنگ زدائی

3 - فسفاته کاری

4 - رنگ کاری

چربی زدایی:

روغن ، چربی، گریس و غبار موجود که باعث ممانعت نفوذ آب روی سطح قطعه می گردد به سه طریق زیر زدوده و تمیز می گردند:

الف) بصورت سرد با محلولهای خنثی نظیر پرکلراتیلین تری کلراتیلین- نفت و بنزین

ب) بصورت گرم با محلولهای قلیایی نظیر هیدروکسید سدیم و کربنات سدیم

ج) بصورت الکتریکی ، کاتدی و آندی ، روش اولتراسونیک

* نکته :

 طریقه شستشوی گرم با مواد قلیایی ،‌بدلیل کم هزینه بودن ، سرمایه گذاری اولیه کم و غیره در صنایع فلزی بیشتر مورد توجه بوده و امروزه در صنایع تابلو سازی متداول می باشد.

چربی گیری به روش غوطه وری

در این روش از وان های پر شده از محلول مواد چربی گیر قلیایی ، استفاده می شود. با تعبیه یک مدار گردشی روی وان ، محلول را مداوم به هم زده ، تا علاوه بر ایجاد یکنواختی در محلول باعث تسریع عملیات چربی گیری گردد.

زمان عملیات چربی گیری :

در روش غوطه وری قطعه باید 12 الی 20 دقیقه در وان بماند .

زنگ زدائی :

برای زنگ زدائی قطعه از روشهای زیر استفاده می شود:

الف ) زنگ زدائی با برس سیمی

در این روش بیشتر برای زنگ زدایی موضعی ، نقاط جوشـکاری شده و شرایط محدود تعمیرات بکار برده می شود.

ب) زنگ زدایی با سمباده

سمباده و دیسک مکانیکی برای سطوح کوچک بکار می رود.

 ج) زنگ زدایی به روش شیمیایی

در این روش از محلولهای اسید سولفوریک ، اسید کلریدریک یا اسید فسفریک استفاده می شود ، ‌قطعه زنگ زده در این محلول قرار گرفته و زنگ زدایی می شود .

این روش، روش بسیار خوبی است لیکن کنترل خورندگی بایستی بطور دقیق انجام شود و قطعه پس از زنگ زدایی ، خیلی خوب با آب شستشو گردد ، معمولا مقداری بازدارنده به محلول اضافه می شود.

با توجه به ضخامت کم تابلوها ،‌ محلول اسید سولفوریک با غلظت 30 درصد حجمی و بازدارنده ، مناسب است . در این روش اول محلول اسید فسفریک به محض اینکه از زنگ می گذرد در برخورد با آهن فعالیتش متوقف می شود و پس از آن نیز اگر فسفاته کاری مورد نظر باشد ، این لایه اسیدی باعث بهتر شدن عملیات فسفاته کاری می گردد و از نیتریت سدیم بعنوان بازدارنده قطعه ، از زنگ زدگی پس از اتمام ای مرحله استفاده می شود .

 فسفاته کاری :

سطح فلز چربی گیری و زنگ زدایی شده ، ‌با محلول نمک های اسید فسفریک و اسید نیتریک تحت شرایط بخصوص ، شروع به ایجاد کریستال ، در کلیه سطوح فلز می نماید که این کریستال ناهموار، زمینه مناسبی برای پذیرش رنگ بوجود آورده و چسبندگی رنگ را به حد خوبی می رساند.

 خواص و فواید فسفاته کاری

1) جلوگیری از زنگ زدن فلز

2) تقویت چسبندگی فلز

3) سهولت کار با قطعات فسفاته شده در پرسکاری

4) ایزوله نمودن قطعات از جریان الکتریسیته

ویژگیهای فسفاته کاری بصورت غوطه وری:

سرمایه گذاری سنگین نیاز ندارد

هزینه نگهداری و تامین انرژی کم است

فضای بسیار کمی را اشغال می کند

مناسب برای هرگونه ظرفیت تولید می باشد

قطعات بسیار ریز در این سیستم قابل فسفاته کاری هستند

پوشش ضخیم تر و درشتتری ایجاد می کند

زمان عملیات فسفاته کاری زیاد است

انواع فسفاته کاری

1) فسفاته کاری روی آهن

2) فسفاته کاری روی روی

*نکته 1:  بطور کلی قطعاتی که پس از فسفاته کاری رنگ می شوند ، بهتر است فسفاته کاری بطریقی انجام شود که دانه های کریستال ، ریز و کوچک باشند ،‌چون هر چه کریستال کوچکتر وریزتر باشد پیوند آن به فلزورنگ محکمتر است.

*نکته 2: دمای فسفاته کاری در نوع غوطه وری محلول باید 55 الی 60 درجه باشد و نباید بیشتر از 65 درجه گردد چون باعث سیاه شدن ویا به اصطلاح سوختن ورق می گردد.

استانداردهای عمومی بدنه تابلو

 دربها باید با لولای گالوانیزه یا استیل بوده و دارای قفل باشد قفلها باید شبیه به هم انتخاب شده و یک کلید برای هر قفل موجود باشد.

 تابلوها باید طوری ساخته شوند که توسعه آنها در آینده امکان پذیر باشد.

تابلو باید طوری ساخته شود که امکان دسترسی پرسنل و یا افرادی که با تابلو در تماسند به قسمتهای برقدار یا قسمتهایی که ایجاد قوس الکتریکی می کنند نباشد .

 برای حفاظت تحت شرایط قوس و وقوع خطا معیارهای زیر باید پا برجا باشد .

 هیچ درب یا دریچه حفاظتی باز نباشد.

 هیچ بخشی از تابلو شل نشده باشد.

 هیچ سوراخی ناشی از سوختگی در سطح خارجی تابلو ایجاد نشده باشد.

 هیچ ماده قابل اشتعالی در خارج از تابلو آتش نگیرد.

 تمام اتصالات زمین پا برجا باشد .Jeanette
شنبه 12 مرداد 1398 03:58 ب.ظ
Hello this is somewhat of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors
or if you have to manually code with HTML. I'm starting a
blog soon but have no coding skills so I wanted to
get advice from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!
http://viagrawwithoutdoctor.com/
پنجشنبه 10 مرداد 1398 01:31 ب.ظ

You expressed this fantastically.
canadian pharmaceuticals companies canadian pharmacies that are legit canadian pharcharmy online24 canadian medications list most reliable canadian pharmacies canada online pharmacies canadian discount pharmacies in ocala fl pharmacy onesource rx from canada canadian pharmaceuticals
http://chrisidtwor.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 10:35 ق.ظ

Awesome information. Appreciate it!
prix de cialis buying cialis in colombia cialis ahumada precios cialis peru cialis for sale south africa buy original cialis tadalafil 20 mg rx cialis para comprar prix cialis once a da online cialis
Generic cialis
یکشنبه 2 تیر 1398 06:33 ب.ظ

Helpful knowledge. Thanks a lot!
cialis online deutschland side effects for cialis sublingual cialis online cialis 20 mg best price cialis online deutschland cialis billig cialis tablets we recommend cialis info cialis vs viagra cialis herbs
Buy generic cialis
یکشنبه 2 تیر 1398 03:52 ق.ظ

With thanks. I enjoy it.
cialis with 2 days delivery cialis 10mg prix pharmaci cialis 5 mg discount cialis safe site to buy cialis online cialis purchasing cialis purchasing compare prices cialis uk prices for cialis 50mg cialis per paypa
Buy cialis online
شنبه 1 تیر 1398 10:52 ق.ظ

With thanks! Ample tips.

cialis pas cher paris acquistare cialis internet cialis generique 5 mg cialis wir preise tarif cialis france dose size of cialis click now buy cialis brand overnight cialis tadalafil cheap cialis cialis et insomni
http://timtama.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 06:48 ب.ظ

Thank you. Numerous write ups!

cialis 5mg prix cialis tadalafil online buy name brand cialis on line buy cialis online cialis online we like it cialis price buy cialis cheap 10 mg buy cialis online prezzo cialis a buon mercato generic cialis 20mg tablets
Online cialis
جمعه 31 خرداد 1398 03:11 ق.ظ

Thank you! Ample material.

are there generic cialis precios cialis peru canadian drugs generic cialis generic cialis tadalafil acheter du cialis a geneve cialis 30 day trial coupon online cialis effetti del cialis we use it cialis online store cialis sans ordonnance
http://brigdispsupp.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 07:00 ق.ظ

Thanks. Helpful stuff.
cialis dose 30mg we like it cialis price generico cialis mexico cialis daily acheter du cialis a geneve cialis flussig cialis for sale in europa cialis price in bangalore acquistare cialis internet cialis professional yohimbe
http://reicuddho.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 04:13 ب.ظ

Good information. Thank you.
generic cialis at walmart cialis baratos compran uk cialis 30 day sample canadian drugs generic cialis effetti del cialis cialis official site link for you cialis price cialis sans ordonnance canadian cialis viagra vs cialis
http://pederto.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 11:44 ب.ظ

Thank you! I appreciate it!
cialis soft tabs for sale safe dosage for cialis canadian cialis 40 mg cialis what if i take cialis tablets for sale cialis generic venta cialis en espaa cialis venta a domicilio canada discount drugs cialis only now cialis 20 mg
buy cialis from usa
سه شنبه 28 خرداد 1398 01:07 ق.ظ

Many thanks! Valuable information!
only now cialis for sale in us try it no rx cialis cialis ahumada prescription doctor cialis buy online cialis 5mg cialis taglich wow cialis 20 prescription doctor cialis cipla cialis online how do cialis pills work
http://dvorinyp.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 08:45 ب.ظ

Amazing information. Cheers!
safe site to buy cialis online cialis pas cher paris cialis e hiv venta cialis en espaa buy original cialis click here take cialis cialis dosage amounts low cost cialis 20mg preis cialis 20mg schweiz rx cialis para comprar
buy cialis
یکشنبه 26 خرداد 1398 06:09 ق.ظ

Amazing a good deal of helpful tips!
cialis 20mg prix en pharmacie side effects for cialis cialis generika in deutschland kaufen best generic drugs cialis buy cialis online cialis generico online generic cialis in vietnam il cialis quanto costa tarif cialis france try it no rx cialis
Buy generic cialis
شنبه 25 خرداد 1398 04:37 ب.ظ

Amazing a lot of amazing knowledge!
canadian cialis click here to buy cialis cialis tablets for sale cialis australian price cialis taglich cialis kaufen bankberweisung click here cialis daily uk cialis price thailand generic low dose cialis import cialis
http://susstospect.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 02:06 ق.ظ

Many thanks. Numerous stuff.

order a sample of cialis cialis with 2 days delivery buy original cialis dose size of cialis cialis e hiv rx cialis para comprar achat cialis en itali warnings for cialis safe dosage for cialis cialis prezzo di mercato
cialis prices at walmart
جمعه 24 خرداد 1398 11:49 ق.ظ

Fine posts. Thanks.
comprar cialis navarr cialis great britain cialis side effects the best choice cialis woman ou trouver cialis sur le net cialis online napol cialis savings card cialis professional from usa cialis arginine interactio cialis 5 mg schweiz
import cialis
پنجشنبه 23 خرداد 1398 09:21 ب.ظ

Many thanks. A good amount of info.

are there generic cialis cialis generique cialis side effects cialis price thailand cialis price in bangalore no prescription cialis cheap cialis professional yohimbe warnings for cialis prezzo cialis a buon mercato cialis 30 day trial coupon
http://sagogsa.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 08:15 ق.ظ

Kudos, Numerous data!

cialis without a doctor's prescription cialis daily reviews cialis 20 mg best price cialis cost purchasing cialis on the internet cialis 5 mg scheda tecnica cialis super kamagra where to buy cialis in ontario online prescriptions cialis generic cialis review uk
cialisvie.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 02:30 ب.ظ

Thanks! Lots of material.

link for you cialis price cialis alternative cialis 5 mg cialis patentablauf in deutschland we recommend cialis info cialis generique cialis flussig cialis bula cialis generisches kanada generic low dose cialis
viagra cialis cocktail
دوشنبه 20 خرداد 1398 12:45 ب.ظ

Awesome article.
http://cialisvie.com/
یکشنبه 19 خرداد 1398 08:24 ق.ظ

Truly lots of wonderful facts.
click here to buy cialis we like it cialis soft gel cialis uk next day generic for cialis cialis en 24 hora cialis dosage amounts cialis 5 mg effetti collateral usa cialis online cialis tablets the best choice cialis woman
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 03:30 ق.ظ

Amazing knowledge. Appreciate it!
cialis diario compra only now cialis for sale in us cialis sans ordonnance generic cialis pill online cialis pills in singapore generic for cialis i recommend cialis generico cialis online nederland cialis pills in singapore cialis patent expiration
редуктор ц2у характеристики
دوشنبه 16 اردیبهشت 1398 10:16 ب.ظ
Компания "Промтеплострой"
предоставляет на рынок в пределах России и СНГ большой выбор пром.

оборудования, в том числе широкий выбор редукторов различного назначения.
Для изготовления и сборки
используются только качественные и надёжные материалы.
Специалисты помогут правильно подобрать и купить с доставкой подходящий редуктор по выгодной цене.

редуктор ц2у характеристики редуктор ц2у характеристики
редуктор червячный 2ч-63
یکشنبه 15 اردیبهشت 1398 03:41 ب.ظ
Компания "Промтеплострой" предоставляет на рынок в
пределах России и СНГ большой выбор пром.
оборудования, в том числе широкий выбор редукторов различного назначения.
Для изготовления и сборки
используются только качественные и надёжные материалы.
Специалисты помогут правильно подобрать и купить с доставкой подходящий редуктор по
выгодной цене.
редуктор червячный 2ч-63 редуктор червячный 2ч-63
http://canadianorderpharmacy.com/
جمعه 23 فروردین 1398 05:41 ب.ظ

Whoa all kinds of helpful advice.
canadian medications canadian prescriptions online canadian online pharmacies reviews canadian pharmacy no prescription canada medication prices pharmacy canada Canadian Pharmacy USA safe canadian online pharmacies northwest pharmacies online canadian discount pharmacies
http://canadianpharmacyonl.com/
پنجشنبه 22 فروردین 1398 04:02 ق.ظ

Great stuff, Thank you.
online pharmacies legitimate online pharmacies tech school canada pharmacies canada medications cheap canadian pharmacy no prescription canadian medications buy viagra now most reliable canadian online pharmacies good canadian online pharmacies best canadian pharmacies online
cialis
شنبه 17 فروردین 1398 02:00 ق.ظ
Hey just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the pictures aren't loading correctly.
I'm not sure why but I think its a linking issue. I've tried
it in two different web browsers and both show the same results.
Dewey
دوشنبه 13 اسفند 1397 05:19 ب.ظ
A pockеt knife is an еssential tool іn the jⲟb.
best kamagra
یکشنبه 12 اسفند 1397 02:46 ب.ظ
I was recommended this blog by my cousin. I am
not sure whether this post is written by
him as nobody else know such detailed about my difficulty.
You are incredible! Thanks!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30