تبلیغات
تابلوهای برق - ،،استانداردهای کلید قدرت،،

تابلوهای برق

خوش آمدید

 
استانداردهای کلید قدرت
کلیدهای قدرت باید برای مدت 5 سال یا عمـلکرد تا 2000 بار تحت شـرایط نامی احتیاجی به تعمیر و نگهداری نداشته باشد .
وسایل طوری تعیین شوند که برای بازرسی تعمیر و نگهداری به آسانی دسترسی به کنتاکتها یا مجموعه های قطع کننده مسیر باشد.
تمام کنتاکتها و مجموعه های قطع کننده باید به سهولت و سریعا تعویض شوند و امکان تعویض مجموعه کنتاکت و قطع کننده بصورت غلط وجود نداشته باشد.کلیه سیم کشی های لازم برای عملکرد صحیح کلیدهای قدرت باید انجام شود. سروصدای ایجاد شده توسط کلید قدرت هنگام باز و بسته شدن باید تحت هر شرایطی حداقل باشد. در مورد تابلوهای کشویی ، ساختارهایی که کلید قدرت را حمل می کند ،باید طوری باشد که اپراتور،وسیله کلیدزنی را به راحتی و بصورت امن خارج یا داخل کند .مقره ها و محفظه کلید ها باید طوری طرح گردد تا در اثر تغییر دما به هیچ قسمت تابلو ، نیرو وارد نسازندکلیدهای قدرت باید دارای ابعادی باشد تا بتوان نیروی حاصل از موارد زیر را تحمل کند :
1 ) نیروی اتصال کوتاه
2 ) نیروی ناشی از زمین لرزه