تبلیغات
تابلوهای برق - ،،استانداردهای عمومی بدنه تابلو،،

تابلوهای برق

خوش آمدید

 

استانداردهای عمومی بدنه تابلو
 دربها باید با لولای گالوانیزه یا استیل بوده و دارای قفل باشد قفلها باید شبیه به هم انتخاب شده و یک کلید برای هر قفل موجود باشد.
 تابلوها باید طوری ساخته شوند که توسعه آنها در آینده امکان پذیر باشد.
تابلو باید طوری ساخته شود که امکان دسترسی پرسنل و یا افرادی که با تابلو در تماسند به قسمتهای برقدار یا قسمتهایی که ایجاد قوس الکتریکی می کنند نباشد .
 برای حفاظت تحت شرایط قوس و وقوع خطا معیارهای زیر باید پا برجا باشد .
 هیچ درب یا دریچه حفاظتی باز نباشد.
 هیچ بخشی از تابلو شل نشده باشد.
 هیچ سوراخی ناشی از سوختگی در سطح خارجی تابلو ایجاد نشده باشد.
 هیچ ماده قابل اشتعالی در خارج از تابلو آتش نگیرد.
 تمام اتصالات زمین پا برجا باشد .


استانداردهای کلید قدرت
کلیدهای قدرت باید برای مدت 5 سال یا عمـلکرد تا 2000 بار تحت شـرایط نامی احتیاجی به تعمیر و نگهداری نداشته باشد .
وسایل طوری تعیین شوند که برای بازرسی تعمیر و نگهداری به آسانی دسترسی به کنتاکتها یا مجموعه های قطع کننده مسیر باشد.
تمام کنتاکتها و مجموعه های قطع کننده باید به سهولت و سریعا تعویض شوند و امکان تعویض مجموعه کنتاکت و قطع کننده بصورت غلط وجود نداشته باشد.کلیه سیم کشی های لازم برای عملکرد صحیح کلیدهای قدرت باید انجام شود. سروصدای ایجاد شده توسط کلید قدرت هنگام باز و بسته شدن باید تحت هر شرایطی حداقل باشد. در مورد تابلوهای کشویی ، ساختارهایی که کلید قدرت را حمل می کند ،باید طوری باشد که اپراتور،وسیله کلیدزنی را به راحتی و بصورت امن خارج یا داخل کند .مقره ها و محفظه کلید ها باید طوری طرح گردد تا در اثر تغییر دما به هیچ قسمت تابلو ، نیرو وارد نسازندکلیدهای قدرت باید دارای ابعادی باشد تا بتوان نیروی حاصل از موارد زیر را تحمل کند :
1 ) نیروی اتصال کوتاه
2 ) نیروی ناشی از زمین لرزه

 

اجزای بکار رفته در داخل تابلو های فشار ضعیف و متوسط :

ضخامت ورق - فریم تابلو – روبند- نوع رنگ كاری - جانقشه ای - یرق آلات- نوع تابلو(یك درب- دو درب - نرمال - اضطراری) اسم شركت سازنده تابلو - اسم تابلو – چراغ سیگنال (رنگ – تعداد- وات - نوع لامپ - فیوز ) مشخصات فیوزهای داخل تابلو بعلاوه پایه فیوز – كلید مینیاتوری (تكفاز - سه فاز- ولتاژ قابل تحمل ) رله- كنتاكتور –كلید گردان (با مشخصات كامل ) مشخصات ترمینال - مشخصات شین فاز - نول- مقره های پشت شین - نوع سیم كشی داخلی تابلو- نوع سیم كشی خط به تابلو - طریقه انتقال سیم در تابلو(ترانكینگ-استفاده از كمربند) استفاده از سیم یك تكه در تابلو – شماره گذاری خطوط روی ترمینال –استفاده از كابلشو .

*تذکر ) وجود این مشخصات باعث عمر بیشتر تابلو- خطر كمتر و تعویض آسانتر می شود .