تبلیغات
تابلوهای برق - انواع تابلو از لحاظ شکل ساختمانی

تابلوهای برق

خوش آمدید

 

انواع تابلو از لحاظ شکل ساختمانی

در حالت کلی تابلو ها در سه نوع سازه باز، سازه جلو بسته وسازه سرپوشیده ساخته می شود. منظور از سازه روباز ، سازه ای است که فاقد حفاظت مکانیکی IP می باشد و در مکان های داخلی نصب گردد و شامل قطعاتی چون شینه های اصلی و شینه های عمودی و کلیدهای دژنکتور قطع زیر بار و تجهیزاتی چون ترمینال ها و هادی ها می باشند که از تمام جهات قابل دسترس می باشند و این سازه ها طبق مقررات VBG4 (مقررات جلوگیری از حوادث تاسیسات و تجهیزات الکتریکی ) باید در محدوده های الکتریکی نصب شوند و از این نوع تابلوها هنوز هم به منظور سوئیچ نمودن و راه اندازی های موتور کاربرد دارد .

سازه های جلو بسته در برابر تماس با قطعات فعال در ناحیه عملیاتی حفاظت می کنند و دارای حفاظت مکانیکی هستند و اجازه دسترسی به قطعات را به دلیل پوشیده بودن نمی دهند . این نوع تابلوها نیز باید در محدوده های الکتریکی بسته مورد استفاده قرار می گیرند .

سازه های سر پوشیده

امروزه سازه های سر پوشیده ، بیشترین مورد استفاده را دارند زیرا حفاظت بهینه از پرسنل و تجهیزات را فراهم می کند و این سازه ها می توانند بصورت چند سلولی ساخته شده و توسط پیچ و مهره به یکدیگر متصل گردند .

تابلوهایی که در در سیستم های توزیع ساخته می شوند درجه حفاظت آنها IP66 در نظر گرفته می شود و درتابلوهایی که درفضای باز مورد استفاده قرارمی گیرند IP65 در نظرگرفته می شود

 طراحی و تهیه نقشه های اجرائی

در این مرحله و از ابتدای مذاکرات با کارفرما و ارائه پیشنهاد تا شروع کار خط تولید موارد ذیل توسط واحد فنی مهندسی و فروش این شرکت صورت خواهد گرفت :

الف- دریافت و مطالعه اسناد و نقشه ها (در صورتیکه کارفرما فقط اکتفا به ارائه مشخصات فنی و اطلاعات کلی نماید واحد مهندسی این شرکت اقدام به طراحی و تهیه نقشه های تک خطی نموده و جهت تائید و کنترل نهایی آن به کارفرما عودت می نماید.) تیپ آنها و همچنین تهیه نقشه های جانمایی تابلوها؛ برآورد قیمت

ب- بررسی نقشه ها و مشخصات فنی فهرست لوازم و تجهیزات بطور دقیق با توجه به مارک و ارائه پیشنهاد.

ث- مذاکره با کارفرما و مشاور پس از عقد قرارداد و دریافت نظریات و
خواسته های فنی آنها.

ت- بررسی تطابق نقشه ها و اسناد ارائه شده با استانداردهای معتبر و خواسته های کارفرما و مشاوره و انجام اصلاحات (در صورت نیاز) جهت ارائه طرح مطمئن برای دستیابی به محصول مرغوب در حداقل زمان.

 تهیه نقشه های اجرائی شامل :

- نقشه ایزومتریک (CUBICLE)

- نقشه جانمائی (LAYOUT)

- نقشه مدارهای قدرت و فرمان با شماره گذاری سیم ها و ترمینال ها
(WIRING DIAGRAM)

- ارائه نقشه های اجرائی بهمراه فهرست لوازم و تجهیزات به کارفرما جهت تایید و عودت آن به کارخانه جهت استارت تولید.

- برنامه ریزی جهت قسمتهای مختلف خط تولید به پروژه های در دست انجام و یا در حال مذاکره

 موارد ساخت بدنه تابلو برق :

1) تابلوهای چند سلولی از سلولهای مجزا ساخته شده که بوسیله پیچ و مهره به همدیگر اتصال می یابند .

2) بدنه تابلو ها به گونه ای ساخته می شوند تا هر گونه تغییرات در تابلو ها بدون نیاز به جوشکاری و نقاشی مجدد امکان پذیر باشد. (پیش بینی سوراخهای مناسب و جابجایی با پیچ و مهره )

3) کلیه تابلو ها اعم از دیواری و ایستاده فشار ضعیف , توزیع , فرمان از ورق گالوانیزه به ضخامت 5/2-  5/1  میلیمتر با پوشش رنگ الکترو استاتیک ساخته خواهند شد .

4) بدنه تابلو ها از دو قسمت شاسی و بدنه (پوشش) که بوسیله پیچ ومهره بهم اتصال می یابند ساخته می شوند

5) کلیه سلولها از قسمت جلو دارای درب مجهز به قفل و لوله و پیچ  ومهره بوده که در کنار درب تابلوها محل مناسب جهت نصب لاستیک تعبیه می گردد.